Sbor dobrovolných hasičů Dlouhoňovice

Výborové schůze

Zápis ze schůze 26.2.2020

  1. Sběr železa proběhne v pátek 12. 4. 2019 od 16.00 hodin, je nutné zajistit účast. Před sběrem železa je nutné vyčistit a uklidit půdu hasičského zbrojnice.
  2. Úklid zbrojnice proběhne v pátek 12. 4. 2019 od 17.00 hodin, je nutné zajistit 
  3. Žádost od OU o pomoc při přípravě Dlouhohraní v pátek 31.5. 2019- připravit vše na hřišti, postavit stany lavičky a připravit občerstvení, nutné zajistíme účast co nejvíce mužů 
  4. Žádost od OU o zajištění občerstvení při Dlouhé hranici v sobotu 1. 6. 2019 – požádat o pomoc i rodiče mladých hasičů a dorostu. Veškeré občerstvení zajišťují hasiči své režii. 
  5. Požadavky na zajištění stravování při příjezdu
  6. Komplet
  7. V příštím roce je odsouhlaseno, že se nebude rezervovat letní kina na 20 červenci 2019 bude vyúčtována plesu až do příští schůzi, zatím nemáme žádné podklady žádné tabulky předem, kdo bude chtít stůl na určitém místě, musí být přijata již od 19.00 hodin, kdy bude již kulturní dům otevřen.
  8. Hasiči z Lišnice nám nabízejí 2 dýchací přístroje
  9. Technické specifikace na nové dopravní auto hasičů již byly odeslány do Pardubic