Sbor dobrovolných hasičů Dlouhoňovice

Memoriál Zdeňka Musila

Memoriál Zdeňka Musila je závod v netradičním požárním útoku, který se každoročně koná na počest bývalého velitele Zdeňka Musila. 

Pravidla závodu vychází ze skutečného zásahu, kdy v obci hořela stará hospoda. V době požáru členové výjezdové jednotky seděli v hospodě u piva, když se dozvěděli, že hoří stará hospoda, rozběhli se do zbrojnice pro prostředky požární ochrany. Po uhašení požáru a skončení zásahu se ovšem museli vrátit do hospody, dát si zasloužené pivo a zaplatit své účty.

 Závod tedy začíná u hospodského stolu vypitím jednoho panáka, následuje vybavením se družstva hadicemi, provedení požárního útoku, který nekončí jenom sestříknutím terče, ale následnému vrácení ke stolu, kde na každého člena čeká závěrečný panák. Důležitou a jedinou podmínkou je, že v každém družstvu musí být aspoň dva zástupci ženského pohlaví.

Memoriál Zdeňka Musila 2019

Pohár zůstává doma! První místo vybojovali naši Bejčci, hned za nimi Kameničná a třetí místo obsadili Růžoví panteři! Děkujeme všem co se zúčastnili a za rok se na vás opět těšíme! 

Memoriál Zdeňka Musila 2018

Letošní ročník Memoriálu Zdeňka Musila proběhl v sobotu 22.9.2018 . Zúčastnilo se 13 týmu, za což jim děkujeme. V konečném výsledku se na prvním místě umístil tým ze Žamberka, kterému gratulujeme !

Po skončení závodu akce probíhala až do pozdních večerních hodin.

 Těšíme se na vás v dalším roce.