Sbor dobrovolných hasičů Dlouhoňovice

Kontakt

Adresa

Hlavní 19, 564 01 Dlouhoňovice

Starosta sboru:

Zdeněk Musil
zdenek.musil@centrum.cz

Vedoucí mladých hasičů

Jana Třešňáková
tresnakova7@seznam.cz