Sbor dobrovolných hasičů Dlouhoňovice

Historie sboru

V listopadu 1905 byl požár v domě č.p. 43. Na jehož základě přišel přípis z c.k. hejtmaství, aby byl v obci založen hasičský sbor.

Obecní výbor 16.12.1905 rozhodl, že bude založen. Druhý den vydal starosta obce Václav Vítek ( č.p. 1 ), provolání k občanům, aby přistupovali ke sboru. Přihlásilo se 30 členů činných a 9 přispívajících.

Dne 18.2.1906 byla svolána ustavující schůze sboru, byly schváleny stanovy, zvoleni činovníci a výbor.